HUNDER TIL OMPLASSERING

Vi har for tiden ingen hunder til omplassering.